pedagogia sistèmica cudec barcelona

OBJECTIUS

p1030737

 • Assentir a la necessitat de recuperar l’ordre del sistema escola-família mitjançant el reconeixement de l’existència de certs ordres bàsics que regulen les relacions humanes
 • La comprensió i explicació del fet educatiu des de l’enfocament de la teoria de sistemes
 • Ampliar la mirada dels docents per mostrar els ordres que hi ha en els espais d’aprenentatge: familiar, escolar, laboral i social.
 • Entendre el sistema escola-família com un tot integrat en que coincideixen i interactuen diversos sistemes i doten als professors d’eines útils per a resoldre conflictes aplicant els principis sistèmics.
 • Comprendre l’origen sistèmic de les dificultats d’aprenentatge més freqüents en l’escola: dislèxia, hiperactivitat, falta d’atenció.

 

Què ofereix la Pedagogia Sistèmica Cudec® amb l’enfocament de Bert Hellinguer?

 • 20150307-girona-0008És un paradigma que permet l’observació dels vincles i la naturalesa de les relacions entre l’escola i la família
 • Facilita el reconeixement de les relacions que s’estableixen entre tots els elements i les implicacions que sorgeixen  i on la família influeix de manera important en el resultat final
 • Permet estructurar, analitzar, recuperar l’ordre (des de la perspectiva pedagògica) i abordar l’acte educatiu com un assumpte complex- més enllà del procés d’ensenyança – aprenentatge que ocorre principalment a l’aula.
 • És una forma de pensament educatiu basat en l’idea de la totalitat i les propietats dels sistemes socials, com un anàlisis fenomenològic que complementa la informació rellevant que prové de la investigació educativa en cada centre escolar.
 • Brinda una metodologia operativa i proporciona un camí pràctic per definir els problemes de l’aula i dissenyar solucions.
 • Ajuda a respondre al la qüestió fonamental del procés educatiu: Què fem per a que les persones aprenguin amb facilitat i de forma significativa en el centre escolar i més allà d’aquest?
Anuncios