pedagogia sistèmica cudec barcelona

TEMARI NIVELL 2 “APROFUNDIMENT”

16230318-grupo-de-los-libros-de-texto-abiertos-para-la-educacion

MÒDUL 8: Las organitzacions i la Pedagogia Sistèmica

L’objectiu és que els participants identifiquin les característiques organitzacionals d’un centre educatiu, per la seva explicació des de la perspectiva sistèmica.

 

Es coneixen les herències i sentiments que influeixen en les organitzacions; L’organització d’un centre educatiu en totes les dimensions; El projecte educatiu dels centres des de la perspectiva de la Pedagogia Sistèmica. Projecte de vida.

 

MÓDUL 9: Intervencions i eines sistèmiques en l’educació infantil.

generosidad-1-e1362127247685

L’objectiu és que els participants analitzin diverses experiències d’introducció de l’enfocament sistèmic en centres educatius, per a identificar els resultats obtinguts.

 

Es coneix el paradigma i visió sistèmica, procés sistèmic; Intervenció i eines sistèmiques en educació infantil; Experiència i protocol per la introducció d’aquest enfocament sistèmic en un centre d’educació primària; Acollida i acomiadada dels Mestres, dels alumnes, de les famílies, dinàmiques dels equips docents, etc. Experiències contrastades de l’ introducció d’aquesta perspectiva en un centre d’educació secundaria, a nivell tutoria , curricular o organitzatiu.

 

MÒDUL 10: Personalitat i Personatge

L’ objectiu és que els participants reconeguin alguns trets de la seva personalitat per a identificar les estratègies sistèmiques d’intervenció que més s’ajusten.

S’ aprèn l’anagrama per a docents 1: visió general , intervencions estratègiques a l’aula  des d’aquest enfocament; experiència pedagògica i didàctica utilitzades en diferents àmbits de CUDEC ( Mèxic)

20150328 Barcelona 0701

MÒDUL 11: L’ alumne i el  mestre, retrobament de personalitats.

L’objectiu és que els participants reconeguin alguns trets de de la personalitat dels alumnes, per identificar les estratègies sistèmiques d’intervencions que afavoreixin el seu procés d’ensenyament.

S’aprèn l’anagrama per a docents II: relació mestre-alumne. Els valors personals i professionals, la seva relació amb l’intenarcionalitat de les accions i projectes; Metodologia per l’observació i investigació en contextos educatius, des de la perspectiva sistèmica-fenomenològica.

 

MÒDUL 12 : Aplicació didàctica i pedagògica de las constel·lacions familiars individuals

L’objectiu és que els participants reconeguin alguns trets de la personalitat dels alumnesS1080189, per identificar l’estratègia sistèmica d’intervenció que afavoreixin el procés d’aprenentatge:
Es coneixen les relacions i dificultats que expressen els alumnes en el seu procés d’aprenentatge, en les seves relacions personals i socials Moviments sistèmics  amb recursos didàctics específics; Implicacions sistèmiques.

 

MÒDUL 13: El currículum des de la perspectiva sistèmica

L’objectiu és que els participants analitzin a la llum dels principis sistèmics els elements del currículum, per dissenyar estratègies sistèmiques per aplicació.

S’aprèn dels principis de la Pedagogia Sistèmica aplicats a l’elaboració d’estratègies pel desenvolupament i implementació del currículum.

 

MÒDUL 14: El perfil del pedagog sistèmic

P1050387

L’objectiu és que els participants analitzin els elements constitutius del perfil del pedagog sistèmic, per valorar les implicacions de la seva aplicació en el procés d’ensenyança-aprenentatge.

S’aprofundeix en les habilitats emocionals i cognitives del pedagog sistèmic. El treball personal i auto-reflexió del pedagog sistèmic.

Anuncios