pedagogia sistèmica cudec barcelona

TEMARI NIVELL 1 “FONAMENTS”

 

 12211

MÒDUL 1 :Context General de la Pedagogia Sistèmica

L’objectiu és que els participants expliquin la proposta de Pedagogia Sistèmica, per a identificar els seus abastos

Conèixer: Què és la Pedagogia Sistèmica, oca; Perfil del pedagog sistèmic;  Un nou paradigma pedagògic; Els camps d’aprenentatge i la Pedagogia Sistèmica; La mirada quàntica aplicada a l’Educació; Allò emocional i  cognitiu des d’una mirada sistèmica; Els contextos intra, inter i transgeneracionals i la seva relació amb l’educació

 

MÒDUL 2: La família  l’escola; Xarxes d’intercanvi sistèmic fenomenològic

L’objectiu és que els participants identifiquin els principis de la Pedagogia Sistèmica, per explicar l’intercanvi que s’estableix entre l’escola-famíliaimagen24

Conèixer els principis de la Pedagogia Sistèmica: “els ordres de l’amor” com a referents per a comprendre a les institucions educatives; El sistema escolar i el sistema familiar: camps d’exclusió o inclusió; Pertinència: els pares exclosos a l’escola i els Mestres exclosos de la família; Xarxes d’intercanvi sistèmic-fenomenològiques: l’herència familiar com a cultura; Educar “ordenant” i ajudat al “amor”, relacional constructiu; La crisi vocacional del professor.

 

MÒDUL 3:  Els vincles en l’escola i la família

L’objectiu és que els participants reneguin els vincles que s’estableixen entre l’escola i la família, per distingir les condicions sistèmiques que afavoreixen la solució de conflictes.

Conèixer els moviments sistèmics-relacionals; tothom actua per amor; Les necessitats de crear vincles entre les famílies i les escoles; El vincle entre els pares i l’escola, els metres i els alumnes, etc; Una nova forma de resoldre conflictes en l’aprenentatge curricular i relacional dels alumnes; “mirant a tots els implicats”

MÒDUL 4: La fi invisible en l’educació

20150328 Barcelona 0743L’objectiu és que els participants s’apropiïn de les nocions del “lloc”, per identificar el lloc apropiat de cada un dels actors en el procés educatiu; Treball individual sistèmic amb els assistents

Saber el lloc dels pares de família i els Mestres a la escola i la seva importància; Fractal escolar/ Fractal familiar; Els ordres del amor en l’institució educativa i en la família; Relacions de jerarquia i equilibri entre el donar i el rebre; Moviments sistèmics pedagògics: intervencions pedagògiques

 

MÓDUL 5: El nou paradigma sistèmic aprenentatge- ensenyança

L’objectiu és que els participants distingeixin la  gestió sistèmica de les dificultats d’aprenentatge, per afavorir la seva solució

Conèixer les experiències i aplicacions pedagògica-sistèmiques a CUDEC i altres centres; constelaciones1Solucions sistèmiques de: *Dificultats d’aprenentatge a l’aula: entendre i comprendre l’origen de la dislèxia, el dèficit d’atenció, hiperactivitat i fracàs escolar, *Problemes amb l’autoritat i la disciplina * Comportaments agressius i exclusions *Disciplina amb dignitat, *Diversitat multicultural a les nostres aules i la seva correcte integració.

 

MÒDUL 6: Experiències i aplicacions

L’ objectiu és que els participants analitzin algunes experiències  sistèmiques, per a  identificar les condicions d’aplicació.

Conèixer les experiències i aplicacions pedagògica- sistèmiques a CUDEC i altres centres; Com ampliar la sistèmica a l’ aula i en el centre per a trobar solucions als conflictes; Capacitació del educadors: la seva relació amb el currículum; l’escola com un espai de detecció precoç i d’atenció primària;

 

MÒDUL 7: RESIDENCIAL: La vocació

p1040945

L’objectiu que els participants avaluïn les aportacions de la Pedagogia Sistèmica, per establir una relació amb la vocació i els projectes personals i professionals;

Aprendre de la Pedagogia i Psicologia, dos espais diferents i a la vegada units. Aspectes de la personalitat i la seva funció; El lloc i prendre la vida; La vocació i la força per desenvolupar els projectes personals i professionals.

 

Anuncios