pedagogia sistèmica cudec barcelona

FORMACIÓ

DIPLOMA UNIVERSITARI EN PEDAGOGiA SISTÈMICA

Dirigit per la seva creadora, Angèlica Olvera;

Avalat per la Hellinger Sciencia México® (Escola de Bert Hellinger a Mèxic);

Expedit per l’ Universitat Multicultural del Grupo CUDEC®, Mèxic;

Únic títol Original a Barcelona

Aquesta formació constitueix el Bloc 3 (Pràcticum) del Màster en Pedagogia Sistèmica. Pot cursar-se aïlladament o bé com a part del Màster en Pedagogia Sistèmica que ofereix CUDEC

Nivell 1: ( 1er any) “Fonaments”

6 mòduls mensuals i 1 residencial.

2012 12 14 Formació de constel·lacions (7)L’objectiu és adquirir les bases de la teoria de la comunicació i de sistemes i la seva influència en l’educació, aplicació dels “Ordres del Amor” de Bert Hellinger en tots els àmbits, vincles i relacions del sistema educatiu

S’obtindrà el Certificat de “Formació en Pedagogia Sistèmica Cudec®  (Nivell 1)” per l’ Universitat Multicultural Doctor Emilio Càrdenas de Mèxic , Cudec®

 

 

Nivell 2: (2on any) “Aprofundiment”

6 mòduls mensuals  i  1 residencial.

L’Objectiu del segon curs és el desenvolupament d’habilitats i estratègies per a la docència. Junt 20140413 Taller Constelaciones 0261amb
l’adquisició i aplicació de les eines i recursos de la Pedagogia  Sistèmica   Cudec®   en   els diferents nivells  educatius  i d’intervenció  social.

S’obtindrà el Certificat de “ Formació en Pedagogia Sistèmica Cudec®  (Nivell  2)” per la Universitat Multicultural Doctor Emilio Cárdenas de México Cudec®.

Només al finalitzar els dos Nivells, el   Cudec®   expedirà   el   Títol   de  “Diploma  Universitari en   Pedagogia   Sistèmica   Cudec®”   amb   la   duració  de   300  hores

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

info@pedagogiasistemica.es

Tel: (+34) 625.16.82.65

UBICACIÓ:

ESPAI LÚDIC. ESCOLA GESTALT DE CATALUNYA

Calle Mare de Déu del Coll 25,

08023, Barcelona

Calle Cardener 32-34

08024, Barcelona

(Metro 3 Lesseps)

Anuncios